Marek Keprt

životopis

Marek Keprt (*7. června 1974, Olomouc) je klavírista, skladatel, a hudební pedagog. Již od dětství se intenzivně věnoval studiu hudby. Ve hře na klavír byl od svých osmi let žákem Herty Hanákové na ZUŠ Iši Krejčího a poté Ladislava Pulcherta na ZUŠ Žerotín v Olomouci. V letech 1988-1992 navštěvoval Střední ekonomickou školu v Olomouci; hudbě se nadále věnoval soukromě u Pavla Čotka - základy hudební teorie a kompozice (1986-1992) a Eduarda Fišera - dirigování (1992-1994).

Po maturitě pokračoval ve studiích na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (1992-2000) - kompozice (Iván Eröd a Dieter Kaufmann) a klavír (Alexander Jenner a Carmen-Graf-Adnet). Účastnil klavírních mistrovských kurzů u Alexandra Jennera ve Vídni (1992), Jamese Tocca v Lucernu (1994), Csaby Királyho v Budapešti (2000), Carmen Graf-Adnet ve Vídni (2003) a Alexise Weissenberga v Engelbergu (2004).

Od roku 2002 je odborným asistentem Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2008 obhájil dizertační práci s názvem Hudební řeč Skrjabinova středního tvůrčího období na příkladu skladatelových klavírních poém. V letech 2002 - 2014 vyučoval hudební teorii a klavír jako hlavní obor na Církevní konzervatoři v Opavě. V letech 2013-2016 studoval postgraduálně klavír ve třídě Iva Kahánka na Fakultě umění Ostravské univerzity a na téže fakultě vyučoval hudební teorii. Od roku 2014 je ředitelem a dramaturgem mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc a v roce 2016 založil ansámbl soudobé hudby Lichtzwang, jehož je uměleckým vedoucím. V roce 2017 byl rezidentem Institutu Ostravských dnů a 2018 se účastnil tvůrčího pobytu "CEEC Composers' Field Trip" v Číně.

Umělecká a vědecká činnost

Marek Keprt veřejně koncertuje od roku 1992, a to v České republice, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí a Jižní Koreji. Pro Český rozhlas nahrál skladby Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna, Leoše Janáčka, Alexandra Skrjabina, Tristana Muraila a své vlastní kompozice. Pravidelně sólisticky spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc, s níž provedl koncerty Roberta Schumanna - a moll, op. 54, Ference Liszta - č. 2 A dur,Sergeje Rachmaninova - č. 2 c moll, op. 18, Alexandra Skrjabina - fis moll, op. 20, Césara Francka - Symfonické variace pro klavír a orchestr, a Marka Keprta - ČtverJho chořních dob pro klavír, soprán a orchestr.

Ve svém repertoáru má především skladby romantismu, přelomu 19. a 20. století, druhé poloviny 20. století i kompozice současných autorů - se zvláštním akcentem na díla Skrjabinova, Takemitsu, ruské avantgardy 1. poloviny 20. století (Lourie, Vyšněgradskij, Roslavec, Obuchov), na francouzskou tvorbu (Messiaen, Murail, Pesson) a vlastní kompozice. 

Badatelsky a interpretačně se však zaměřuje zejména na dílo Alexandra Skrjabina. Se skrjabinovskými příspěvky vystoupil na několika mezinárodních konferencích - například v rámci Sympozia Melos-Ethos Bratislava (2007, 2009) či na Chopinovském kongresu ve Varšavě (2010). O Skrjabinovi a jeho díle taktéž přednášel na univerzitách a hudebních akademiích (AMU Praha 2008, VŠMU Bratislava 2008, Hochschule für Musik Dresden 2009, Universität Leipzig 2012, Universität Halle 2014, Uniwersytet Jagiellonski Krakow 2015).

Za své kompozice obdržel několik ocenění v soutěži Generace Ostrava a stipendium nadace Albana Berga ve Vídni. Jeho skladby byly uvedeny v České republice, v některých evropských zemích i v USA interprety a ansámbly např. Patricia Kopatchinskaja, Christoph Berner, Moravian Philharmonic Orchestra, Ostravská banda, Koehne Quartett, Ensemble Mondrian, Auditivvokal Dresden a mnoho dalších. Jeho komorní opera Blumfeld, starší mládenec zazněla na premiéře 9. 6. 2003 ve Stavovském divadle spolu s operou Michaela Keprta Břehy Gangy v rámci projektu Národního divadla v Praze "Bušení do železné opony". Keprtovy kompozice se taktéž objevují na festivalech jako Wien Modern, Melos-Ethos Bratislava, MusicOlomouc, Hudební současnost a Ostravské dny.