Tvorba

Kompozice a studie

Kompozice

 • Plavě proChvěla stínem ouška (pro soprán, housle, violoncello a zkoušku sirén, 2020-2021)
 • Když vážkobdění vychmyřuje svit verze 2020 (pro trubku, violoncello a klavír, 2020)
 • VodnoSvětí (pro Orchestr Berg, 2020)
 • ElfenLaub 2 (pro klavír, 2020)
 • V zásněží úzpytu motýli nedokvétají - akustický chVějíř 2 (pro klavír, 2020)
 • Opeření, opelnění, okluznění, zmotýlnění - akustický chVějíř k 75. výročí založení Moravské filharmonie Olomouc (pro symfonický orchestr, 2020)
 • Hibiki, Hibiki, vzhmoť! (chuťově-čichová komorní (ne)opera, 2019-2020)
 • SoundShades of substance losing blossoms (pro erhu, zheng a klavír, 2019) 
 • v hlesoSnovná zMúznění se vJíni (pro klavír, 2019)
 • ElfenLaub (nach A. Schönberg op. 11) (pro klavír, 2019)
 • v punčošná chvění vRosnívá šáloBdění verze 2019 (pro klavír, 2019)
 • Čí kroky opylují trsy chladných vůní nad vodami? verze 2019 (pro klavír, 2019)
 • dřímokřídlá vychýlení světelnosti (pro klavír, 2019)
 • lehkoSnovná zÚjmění když mízní (pro housle, violu a klavír, 2019)
 • Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu verze 2019 (pro klavír, 2019) 
 • Když vážkobdění vychmyřuje svit 3 (pro lesní roh, housle a klavír, 2018)
 • M. FELDMAN / M. KEPRT: palais de mari 2 (palais under snow) (pro klavír, 2018) 
 • jitřnoSmíšky...klamoMžitky...bzuňk! (pro klavír, trubku a violoncello, 2018)
 • šálnivá beztíž slechoPýře (pro ansámbl, 2018)
 • Čí kroky opylují trsy chladných vůní nad vodami? verze 2018 (pro klavír, 2018)
 • či vzprůsvitní oblak nevědění verze 2017 (pro klavír 2017)
 • hláskoPelní a špitoCudní (pro 8 hlasů, violoncello a preparovaný klavír - prostorová kompozice, 2017)
 • neodvábnivá solnatění modři (pro housle, violu, violoncello a klavír, 2016)
 • úMžik sypkých výšek zvnitřni (pro klavír, trubku, violoncello a theremin, 2016)
 • Když vážkobdění vychmyřuje svit 2 (pro klavír, trubku a violoncello, 2016)
 • Non omnis, qui crescit a Est méns invida 2 scény pro Saeculum coronatum - operu olomouckých autorů (další autoři: P. J. Rittler, V. M. Gurecký, J. A. Gurecký, A. Neumann, J. Puschmann, J. Vičar, K. Rauerová- Fridrichová, V. Zouhar, T. Hanzlík, 2015)
 • v punčošná chvění vRosnívá šáloBdění (pro klavír, 2015)
 • kde je saša? ... snad mezi námi?... z kterého dýmu vyplní?... a vůbec, je vznášení ještě bdivé? (pro 2 housle, klavír a nahrávku, 2014)
 • ČtverJho chořních dob pro klavír, soprán a orchestr (2013)
 • Kde hebkoklamy krápní, v jezerozření vane labutěbludí (pro klavír, 2011)
 • Či vzprůsvitní oblak nevědění? (pro klavír, 2011)
 • Když vážkobdění vychmyřuje svit (3 kusy pro trubku, violoncello a cembalo, 2011)
 • Kudy časokdoul prosvítá (3 kusy pro klavír a cembalo, 2010)
 • Žárovsypostíň (3 kusy pro klavír, 2009)
 • Čí kroky opylují trsy chladných vůní nad vodami? (4 variace pro klavír, 2006)
 • Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu (4 kusy pro klavír, 2006)
 • Za obzorem se polední úhoří žluť (3 kusy pro klavír, 2005)
 • Kde liliosvist svítí (pro klavír, 2005)
 • Pět modravých světel hmyzu (pro klavír, 2004)
 • 2 krouživá Preludia (pro housle a klavír, 2004)
 • Blumfeld, starší mládenec (komorní opera - libreto Marek Keprt jako koláž z textů Franze Kafky, 2002-2003)
 • Vzbarvení (pro klavír a minidisk, 2001)
 • Zrcadlení (pro klavír, 2000)
 • Pískozkožnění (2 věty pro flétnu, housle, violu a klavír, 2000)
 • Myslím, že dělám jakože...(pro 2 performery, smyčcové kvarteto, klavír a cembalo, 1999)
 • Scéna o lásce (pro 2 soprány, 2 violy, klavír a cembalo, 1998)
 • Bagately (pro 2 housle, 1994-1998)
 • Pavučina (pro orchestr, 1997)
 • Zostrovění sluncí (4 kusy pro klavír, 1995)
 • Vztah pro 2 housle, klavír a cimbál (1995)
 • Kafka-fragmente (pro soprán a orchestr, 1994)
 • Snovotříštění (3 kusy pro klavír, 1994)
 • Zvony (4 skladby pro klavír, 1994)
 • Utonulý (pro sólové housle, 1994)

Studie

 • Problematika zla v tvorbě Alexandra Nikolajeviče Skrjabina. In: Musicologica Olomucensia, 25/2017, s. 78-97
 • K periodizaci tvorby Alexandra Nikolajeviče Skrjabina. In: Jamusica 2/2017, https://jamusica.jamu.cz/?p=415
 • K symbolu touhy a jeho hudebnímu ztvárnění v klavírních skladbách Alexandra Skrjabina. In: Musicologica Olomucensia, 20/2014, s. 47-60. ISSN 1212-1193
 • K hudebnímu ztvárnění symbolu "letu" ve skladbách A. N. Skrjabina. In: Musicologica Olomucensia, 19/2014, s. 29-40. ISSN 1212-1193
 • Akkordbeziehungen und Funktionsfolgen in den Kompositionen von Skrjabins mittlerer Schaffensperiode. In:Musicologica Olomucensia, 11/2010, s. 43-57, ISSN 1212-1193.
 • Akkordstrukturen in den Kompositionen von Skrjabins mittlerer Schaffensperiode. In: Musicologica Olomucensia,10/2009, s. 59-78. ISSN 1212-1193
 • K hudebnímu ztvárnění Skrjabinových filosofických konceptů. In: Struny mysli. Marek Petrů at al. eds., ISBN 978-80-7225-302-9. Montanex Ostrava 2009, s. 378-382
 • Die Sphäre des transzendentalen Bösen im Werk Alexander Skrjabins. In: Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts. 9. internationales Symposium im Rahmen des Festivals Melos-Ethos. 2008, s. 193-204. ISBN 978-80-88884-92-7
 • Skrjabins Farb-Ton Zuordnungen im Umfeld ähnlicher synästhetischer Bestrebungen in der Kunst seiner Zeit. In:Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica2001, s. 127-150. ISSN 1212-1193